Viziune / Misiune

front page Hits: 953

Viziunea Colegiului Tehnic „Panait Istrati“ asupra rolului şcolii este de a valorifica tradiţiile dar şi de a manifesta deschidere spre modele europene viabile, asigurându-se astfel atât formarea personalităţii autonome, morale şi responsabile  a tinerilor, cât şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor dobândite de absolvenţii noştri.

            Misiunea Colegiului Tehnic „Panait Istrati“ este de a asigura, alături de familie şi comunitate,  o educaţie de calitate, de tip european, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze social, cultural şi profesional într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.

 

DEVIZA ŞCOLII: PROFESIONALISM – IMPLICARE- SERIOZITATE

 

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

Principiile care stau la baza activităţii instructiv - educative desfăşurate în şcoală sunt:

     Profilul absolventului Colegiului Tehnic "Panait Istrati" va include un set de valori promovate de şcoală, în toate activităţile sale şcolare şi extracurriculare:

Profesionalismul

Autodepăşirea

Nobleţea

Ambiţia

Implicarea

Toleranţa

 

Integritatea

Succesul

Tenacitatea

Respectul

Autodisciplina

Tradiţia

Inovaţia  

Print