Resurse umane

Şcoala are un personal didactic format din 54 de persoane, personal didactic auxiliar 8 persoane şi un personal nedidactic de 10 persoane.

.

Situaţia cadrelor didactice care au finalizat cursuri postuniversitare și programe de master în anul școlar în curs 2019 - 2020

Nume şi prenume cadru didactic

Cursuri postuniversitare / Master

Domeniul / Specialitatea

Instituţia de învăţământ

Anul absolvirii

Bardă Adelina

Masterat

Consiliere psihologică și educațională

 

2009

Bratosin  Corina-Marinela

Masterat

Teoria și practica textului literar

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

2011

Chelu

Valentina

Masterat 

Management în administrație și servicii publice

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești

2006

 

Ciocoiţei Mihaela Elena

Doctorat

Masterat

Istorie

Istoria Europei Sud-Estice

Universitatea din București, Facultatea de Istorie

1996

2006

Frăţilă Cipriana-Manuela

Masterat

Traductodologie

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

2011

Gheorghe Valentin Petrișor

Studii postuniversitare

Facultatea de Drept

Spiru Haret București

2011

Lăzărescu Elena-Anca

Masterat

Studii postuniversitare

A.A.C.D.M.E.T

Educație Tehnologică

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Universitatea Politehnică Bucureşti

2012

2014

Marcu Mariana-Mona

Masterat

Studii postuniversitare

Sistemul calității în construcții

Informatică aplicată și programare

Facultatea de inginerie Brăila

2008

2010

Munteanu Lucreția

Studii postuniversitare

Informatică

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

2001

Muşat Aura

Masterat 

Managementul economic al unităţilor şcolare

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

2014

Oancea Denisia Roxana

Studii postuniversitare

Drept

Univ D. Cantemir Iași/Facultatea de Ştiințe

2005

Oprea Gabriela

Studii postuniversitare

Matematică

Universitatea Transilvania Braşov

2012

Panait  Gabriela

Masterat

Managementul calităţii în inginerie industrială

Universitatea

Dunărea de Jos din Galați

2011

Podoiu Corina Narcisa

Studii postuniversitare

Masterat

Informatică

Analiza asistată de calculator a dinamicii maşinilor si echipamentelor tehnologice

Universitatea

Dunărea de Jos din Galați

Universitatea

Dunărea de Jos din Galați

2002

 

2011

Robitu Marian

Studii postuniversitare

Matematică

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

2015

Stoian Giorgiana

Masterat

Limba Engleză- Traducere şi Interpretariat

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

2009

Șerban Cosmin Lucrețiu

Masterat

Istorie - "Dunărea in istoria Europei"

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

2006

Situaţia formatorilor, a experţilor în management educaţional şi a profesorilor metodişti din şcoală în anul școlar în curs 2019 - 2020

Nume şi prenume cadru didactic

Metodist / formator / expert educaţional

Domeniul / Specialitatea

Anul obţinerii

Bardă Adelina

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Membru în Consiliul Consultativ al ISJ

Metodist ISJ

Fizică

2014

2016, 2017, 2018

2017, 2018

Chelu Valentina

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Limba şi literatura română

2011

2012

Comişan Elena Cecilia

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Mecanică/ Mecanică fină

2008

2012

Drăgan Camelia

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Membru în Consiliul Consultativ al CCD

Limba şi literatura română

2016

 

2018

Lăzărescu Elena Anca

 Formator 

Mecanică/TC.M.

 2008

Marcu Mariana-Mona

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional Membru în Consiliul Consultativ al ISJ

Mecanică

2009

2014

2016

Mărginean Carmen

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Mecanică/ Maşini termice

 

Muşat Aura

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Electrotehnică/

Electroenergetică

2008

2013

Oancea Denisia Roxana

Metodist ISJ

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Educaţie fizică

2010

2007

2011

Oprea Gabriela

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Formator

Metodist ISJ

Fizică - Matematică

2013

2008

2010

Panait Gabriela

Metodist ISJ

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Membru în Consiliul Consultativ al ISJ

Mecanică/U.T.S.

2012 -2018

2008

2012 

2014-2018

Podoiu Corina Narcisa

Formator

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Informatică

2014

2013

Popa Angelina

Metodist ISJ

Membru în Corpul naţional al experților în management educațional

Economie

2017

2017


Print