Istoric

Istoric

             

Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, furnizor de educaţie situat într- o zonă din nord – estul oraşului, cu o suprafaţă de aproximativ 2 km2, a fost înfiinţat în anul 1971 şi începând din anul 1977 pregăteşte elevi  şi adulţi  în calificări profesionale din domeniul transporturilor rutiere. Având în vedere că este singura şcoală acreditată cu tradiţie în domeniul transporturilor  care asigură o astfel de instruire de specialitate în nivelul 3 – școală profesională, în nivelul 4 – cursul superior al liceului și în nivelul 5 - învățământ postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), ea recrutează elevi în acest domeniu din tot oraşul şi judeţul Brăila, precum și din județele limitrofe. Prin ordinul MECT 1653 din 02.08.2007 şcoala noastră a fost numită unitate reprezentativă cu profil transporturi rutiere  din judeţul Brăila.  

            Totodată, oferta şcolii a cuprins, începând cu anul şcolar 2014 - 2015, la şcoala profesională, calificarea de marinar, fiind singura şcoală din localitate care asigura formare profesională în acest domeniu, ofertă importantă având în vedere faptul că Brăila deţine unul din cele patru porturi fluvio - maritime din regiune. Însă, cum calificarea nu a atras elevi în ultimii doi ani şcolari, s-a renunţat la propunerea ei în planul de şcolarizare.

Parteneriatul cu agenţii economici a stat întotdeauna la baza învăţământului profesional şi tehnic liceal și postliceal organizat în şcoală, astfel că începând cu 2009 și continuând și în anii următori, câţiva dintre agenţii economici cu care şcoala are contracte anuale de parteneriat în vederea desfăşurării practicii elevilor şi care au ca obiect de activitate reparaţiile auto (S.C. APAN S.R.L, SC Service Automobile SA, SC Universal Service S.A., S.C. TMV MOTORS S.R.L., S.C. BYG RACING S.R.L., ÎI Popa George) şi-au propus, ca strategie a managementului resurselor umane, angajarea tinerilor recrutaţi din rândul absolvenţilor şcolii noastre.

            Strategia şcolii de a-şi diversifica oferta educaţională prin introducerea la seral a claselor de filologie din anul școlar 2013 – 2014, la liceu zi a specializării Tehnician mecatronist (anul 2004) pentru care şcoala are dotare tehnologică de actualitate şi la şcoala profesională a calificării de marinar, a fost una bună şi a dat rezultate un timp, aceste clase au atras elevi anual şi astfel, şcoala a putut menţine un număr de elevi care să permită menţinerea cadrelor didactice titulare, în condiţiile în care populaţia şcolară este în continuă scădere în ultimii ani.

Începând cu septembrie 2017, ca urmare a HCLM 459/22.12.2016 şi HCLM 344/31.07.2017 privind modificarea rețelei școlare de învățământ, a avut loc  fuziunea prin absorbţie cu Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu", acesta devenind structură a Colegiului Tehnic "Panait Istrati". Astfel, începând cu anul şcolar 2017 - 2018 numărul cadrelor didactice titulare ale şcolii a ajuns la 41,  iar numărul de elevi a crescut de la 508 în 2016 la 792 în septembrie 2017, respectiv 763 la începutul anului şcolar 2019 - 2020.

Liceu cu tradiţie de aproape 70 de ani în domeniul calificărilor din domeniul prelucrărilor mecanice (lăcătuş în construcţii metalice şi utilaj tehnologic) şi prelucrărilor prin aşchiere (strungar, frezor - rabotor - mortezor) dar  acreditat şi pe filiera teoretică şi în specializări noi la nivel postliceal (Analist programator şi Tehnician optometrist), Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu" - denumire pe care a purtat-o începând cu 2012 fosta şcoală "Progresul" - a venit astfel să diversifice oferta educaţională a Colegiului Tehnic "Panait Istrati". De altfel, promovarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2017 - 2018, încă înainte de fuziunea propriu zisă a reprezentat o misiune asumată împreună de cele două unităţi şcolare, atât din punct de vedere al resurselor materiale cât şi din cel al eforturilor făcute de resursa umană.

            Un alt câştig al acestei fuziuni îl reprezintă experienţa de care beneficiază cadrele didactice ale Liceului Tehnologic "Constantin Brâncoveanu" în derularea de proiecte, cele mai semnificative fiind: "Informare şi Consiliere în Carieră" (2002 - 2003),  Programul Phare 2000 - Coeziune Economică şi Socială "POLAR 2002" (2003 - 2004), proiectul de dezvoltare şcolară Comenius „NEW  CHALLENGER FOR SCHOOL LEADERSHIP, STAFF DEVELOPEMENT, TEAM WORKING” (2004 - 2005) De asemenea, în anul 2006 şcoala este acreditată CNFPA pentru meseriile “Sudor” şi “Operator introducere, prelucrare, validare date”, în anul 2007  se derulează programul de granturi pentru dezvoltarea şcolară „Calitate prin formare profesională” în colaborare cu CCD Brăila şi SC Promex SA, în anul şcolar 2009-2010 şcoala primeste materiale şi echipamente specifice domeniului frigotehnie prin programul ONUDI (Organizatia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială), în anul şcolar 2010-2011 şcoala este selectată în proiectul „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în 2013-2014  şcoala intră în proiectul ,,CARAVANA MESERIILOR,, iar în anul 2014-2015 derulează proiectul „O carieră de succes prin practică, consiliere și orientare profesională a tinerilor’’, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!.


Print